דפים - חזון
תקנון בית הספר היסודי לשנת הלימודים תשע"ד
 
במסגרת החינוכית בה שוהה הילד, העקרונות החינוכיים חייבים להיות ברורים. קווי הפעולה צריכים להיות מוגדרים בבהירות ולהתקיים בקביעות. מסגרת חינוכית חזקה ומבוססת תעמוד במבחן המציאות". (יאנוש קורצ'אק)
إِذا ما العلمُ لابسَ حُسنَ خُلقٍ
وما إِن فازَ أكثرُنا علومًا
وليس الغنى إِلا غِنَى العلم إِنه
ولا تحسبنَّ العلمَ في النّاسِ منجّياً
وما العلمُ إِلا النورُ يجلو دُجى العمى
فرّج لأهلِه خيرًا كثيرا
ولكن فازَ أسلمنا ضميرا
لنور الفتى يجلو ظلامَ افتقارهِ
إِذا نكبت أخلاقُهم عن منارهِ
لكن تزيغُ العينُ عند انكسارهِ
(معروف الرصافي)
  
1)    התקנון נועד ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ולהתוות לכל באי בית הספר את אורחות החיים ודרכי ההתנהגות בבית הספר והוא כפוף לנהלי משרד החינוך. התקנון מפרט את חובותיהם ואת זכויותיהם של חברי קהילת בית הספר: התלמידים, המורים, עובדי בית הספר והורי התלמידים  בכל תחומי החיים של בית הספר, וכן את כללי הסדר והמשמעת זכויותיהם וחובותיהם של כל באי המוסד (תלמידים, מורים, הורים ועובדים). מוטלת על כולנו אחריות אישית לישומו של התקנוות בתקנון ולעמוד על זכותינו כאשר הן מופרות.  התקנון הינו מחייב, יחד עם זאת בכל שנה אנו בודקים את מידת ההתאמה שלו למציאות המשתנה ולצרכים העולים בשטח ומחדשים בהתאם.
 
2)    כל חברה מעמידה לעצמה גבולות וסייגים, מגדירה לעצמה את המותר והאסור, את הזכויות והחובות, וזאת בהאתם לערכים ולנורמות המקובלים על אותה חברה. אלה מאפשרים התנהלות של חיים מסודרים, הוגנים ונעימים.
 
 
בבית ספרנו מעשיו של הצוות החינוכי מונחים על ידי מתן כבוד לאישיות התלמידים, והצוות שואף לטפח את סקרנותם הטבעית ואת חדוות הלמידה של התלמידים, להקנות להם בסיס ידע רחב, לטפח את כושר חשיבתם ולסייע במימוש היכולות והנטיות הגלומות בהם.