דפים - חוקה
ערכי בית הספר הדו לשוני, ירושלים
ותקנון בית הספר היסודי לשנת הלימודים תשע"ד
 
ערכים
§        בית ספרנו מכבד כל אדם באשר הוא אדם.
§        בבית ספרנו מכבדים, שומרים ומטפחים את הסביבה שלנו – הלימודית והחברתית.
§        בית הספר יהווה דוגמה ומופת לחיים משותפים של יהודים וערבים בארץ.
§        בית הספר מכיר בנרטיבים ההיסטוריים השונים של בני העם הפלסטיני ושל בני העם היהודי ונותן ביטוי לתפיסות העולם השונות.
§        בית הספר הוא חלק מקהילה רחבה יותר ושואף לתרום לחברה סביבו.
§        בבית ספרנו שומרים על אווירה מכבדת ללא אלימות פיזית ומילולית.
§        בבית ספרנו שואפים לקדם את התלמידים בתחום הלימודי, התרבותי והאישי.

זכויות וחובות

§        זכותם של כל הילדים, המורים ואנשי הצוות, להרגיש בטוחים ומוגנים בין כתלי בית הספר, מבחינה פיזית ורגשית.
§        זכותו של כל חבר בקהילת בית הספר לקבל יחס של כבוד וחובתו לכבד אחרים.
§        זכותם של כל חברי קהילת בית הספר ליחס של סובלנות.      
§        זכותם של קהילת בית הספר לקבל יחס של שוויון וכבוד .
§        זכותם של כל התלמידים לקבל בבית הספר אפשרויות להתפתח , ללמוד ולהיחשף לתחומים שונים בדרכי לימוד מגוונות. אחריותם של המורים לאפשר זאת, ולסייע במימוש היכולות והנטיות הגלומות בכל אחד.
§        חובתם של כל התלמידים לקבל אחריות מלאה לתהליכי הלמידה שלהם.
§        זכותם של התלמידים להביע את עצמם, וחובתם לעשות זאת באופן מכבד, מבלי לפגוע בזכותם של אחרים להביע את עצמם.
§        יש לשמור על כללי הבטיחות בתוך בית הספר ומחוצה לו.
§        זכותם של באי בית הספר ללמוד ולעבוד בסביבה נקייה, וחובתם לשמור על הניקיון.
§        יש לשאוף לשיתוף פעולה מירבי בין ההורים לבית הספר.
 
תקנון ביה"ס היסודי הדו לשוני
 
                    תקנון זה מחייב כל אדם בביה"ס הדו לשוני לרבות תלמידים, מורים וצוות הנהלה.
1.     תלמידים מוזמנים להיות מעורבים בחיי ביה"ס, ליזום פרויקטים בתחומים חברתיים ולימודיים ולקחת חלק פעיל בהחלטות בנוגע להתנהלות ביה"ס והפעילות החברתית בו.
2.     מועצת תלמידים – במהלך הרבעון הראשון ללימודים יתבצע תהליך בחירת נציגי מועצת התלמידים. מועצת התלמידים תיפגש פעם בשבוע עם הצוות האחראי כדי לדון בשיתוף פעולה בנושא  ביה"ס והתכנית החברתית. האחריות לפעילות מועצת התלמידים היא של הצוות המלווה ורכז החינוך החברתי.
3.     כל מורה מחויב לספק אמצעי קשר לטובת התלמיד והוריו (email/ טלפון/ שעת קבלה).
4.     פעילות חברתית – הפעילות החברתית מטעם ביה"ס היא פעילות חשובה וחיונית לכל התלמידים. כל התלמידים מוזמנים להשתתף באירועים החברתיים/הלימודיים. מלבד מקרים חריגים באישור הנהלה ובתיאום עם ההורים).
5.     מורים, תלמידים והורים יתנהגו בכבוד הדדי ובהערכה.
6.     תלבושת והופעה – על כל באי בית הספר, מורים, הורים וילדים, להגיע לבית הספר בתלבושת מסודרת והולמת. על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה. לשיעורי ספורט יש להגיע במכנסי ספורט, נעלי ספורט וחולצת בית הספר.
7.     התנהגויות בבית הספר ובזמן שיעור, אשר אינן מסייעות לתלמיד להתקדם בלימודיו וביחסיו עם אחרים, יזכו למענה חינוכי כפי שמפורט להלן:
 
 
הכלל
السّلوك العام
פעם ראשונה
المرّة الأولى
פעם שניה
المرّة الثّانية
פעם שלישית
المرّة الثّالثة
על כל באי בית הספר לנהוג בכבוד ולדבר בנימוס
על הנפגע לבקש מהפוגע להפסיק
על הנפגע לדווח למורה בכתה או למחנכת.
מכתב
לשיחה עם ההורים.
אין לנהוג באלימות מכל סוג שהוא. אלימות מילולית ופיזית.
 
יתקיים בירור וישלח מכתב להורים עם תיעוד בתיק האישי
אלימות חוזרת על עצמה יוזמנו ההורים לשיחה עם המחנכות.
יורחק הילד מהכיתה ויקבל משימה או אחריות לביצוע בבית הספר. אם ההתנהגות תחזור על עצמה יושעה התלמיד מבית הספר.
יחס לסביבה- יש לשמור על הרכוש והציוד במרחבי הכתה, בכתות, בשירותים ובחצרות.
כל מקרה של לכלוך, הרס או השחתה , הוא באחריות התלמיד. על התלמיד והוריו לקחת אחריות על תיקון הנזק. יישלח מכתב להורים עם תיעוד בתיק האישי.
 
 
טכנולוגיה אישית- חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון, מצלמה, מחשב נייד, אייפוד וכדומה בתוך הכתות בזמן שיעור. המכשיר יישאר בתוך התיק לאורך כל השיעור.
 
המורה מחרים את המכשיר עד סוף השיעור.
מורה מחרים עד סוף היום ומעביר למחנך.
הטלפון יימסר להורים ותתקיים שיחה בנוכחות  התלמיד.
אחריות לימודית:
 יש להביא את הציוד הנדרש לשיעורים ולבצע מטלות ומשימות הניתנות בכתה ובבית,
התנהגות מכבדת את חברת הילדים ואת המורה לאורך כל השיעור.
לשוחח עם התלמיד בעניין.
לשלוח מכתב עדכון להורים ולהכניס לתיק האישי.
להזמין את ההורים לשיחה.
יש להגיע כל יום בזמן לכל השיעורים.
במקרה של איחור בבוקר יש להביא אישור מההורים.
תלמיד שיאחר לשיעור בבוקר או במהלך היום ירשם אצל המורה ויתקיים עדכון להורים.
במקרה של היעדרות יש לעדכן את המחנכות .
במקרים של איחורים והעדרויות מתמשכות, ההורים יוזמנו לשיחה וידווח לגורמים האחראים.
יש להגיע לבית הספר עם תלבושת אחידה ולבוש הולם.
תלמיד שלא מגיע בתלבושת אחידה לבית הספר ילבש במהלך אותו יום חולצה ממאגר החולצות של בית הספר ויחזירה נקייה אחרי שבוע.
תלמיד שלא מגיע בתלבושת אחידה לבית הספר יקבל מכתב להורים.
תלמיד שלא מגיע בתלבושת אחידה לבית הספר  יוזמנו ההורים לשיחה.
 
1.     אנו מבקשים לא להגיע לבית הספר עם חפצים ומכשירים בעלי ערך או כסף. כל אובדן הינו באחריות התלמיד.
2.       תלמיד מחוייב בשמירה על סדר וניקיון בביה"ס ושמירה על שלמות הציוד שקיבל מביה"ס. כל כיתה תדאג לנקיון ולטיפוח הכיתה וסביבתה.
3.     ספרי לימוד- כל תלמיד מחוייב להחזיר את ספר הלימוד לקראת סוף שנת הלימודים במצב טוב. ספר שיוחזר במצב לא תקין יתבקש לקנות אחד חדש או לשלם עבור הספר למזכירות.
4.     הרמת כיסאות בסוף יום הלימודים – באחריות התלמידים להרים את כל הכיסאות בסיום יום הלימודים ובאחריות המורה לוודא שהתלמידים לא יוצאים מהכיתה לפני הרמת הכיסאות , ואם והשיעור האחרון  מתקיים מחוץ לכיתה, באחריות התלמידים להרים את הכיסאות לפני היציאה מהכיתה.
5.     שחרור תלמיד במהלך יום הלימודים על ידי הוריו יתואם עם מחנך הכיתה ודורש אישור כתוב מההורים, רצוי מראש.
6.     שיעור ייפתח אך ורק כאשר הכיתה נקייה ומסודרת, יש לעשות זאת עד 5 דקות מתחילת השיעור.
7.      מורים יקיימו תורנות השגחה ונוכחות בהפסקות על פי הסידור הבית ספרי.
8.     מורה מחוייב בהחזרת מבחנים ובחנים לא יאוחר משבועיים ממועד הבחינה. לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
9.     טיפול רפואי - תלמיד שאינו מרגיש טוב יפנה למחנך או למזכירות בית הספר. במקרה שדרוש טיפול רפואי, מזכירות בית הספר תזמין פרמידיק והמורה תדאג ליידע את ההורים.
 
מורים, מחנכים וצוות ההנהלה מחויבים בדאגה מתמדת לצרכיו של כל תלמיד, למנוע מאחרים לפגוע בו או ברכושו או בפרטיותו. הצוות החינוכי בביה"ס ישאף להצלחת כל התלמידים מבחינה חברתית ולימודית.